Derbyinformation från AIK-alliansen

Snart är det dags. I detta slag om Stockholm står ära och heder på spel, och en chans att rätta till den skrala poängskörden hittills. I den bästa av världar skulle vi ha inlett säsongen bättre, och vi ska ju ha höga krav också, men när våra förväntningar inte motsvaras ute på planen är det vårt ansvar att från läktarna ta i ännu mer. Låt oss kämpa, kämpa som vi alltid gjort! Vi i AIK har aldrig åkt i passagerarvagnen utan vi har alltid stått och hivat in kol i loket. Så låt oss stå upp för det på onsdag!
 
Vi inleder derbydagen precis som förra året med att ta över söder med samling och marsch. Vi ses på krogarna på Medborgarplatsen och marscherar sedan gemensamt i en svart massa mot Tele2. Glöm inte att hålla marschen städad och fri från stök, vi ska hålla en värdig AIK-marsch.
 
Inför denna match vill vi från AIK-Alliansens sida också uppmana att inte sjunga ramsan ”Mörda ett djurgårdsbarn” utav respekt för djurgårdssupportern som avled efter misshandeln i Helsingborg. Vi har dock för avsikt att i vanlig ordning sjunga hatramsor mot Dif.
 
*Vi samlas på krogarna på och kring Medborgarplatsen, redan vid lunch beräknas gnagare börja ta sig dit.
*Klockan 16:45 är det uppställning för marschen till arenan vid korsningen Götgatan/Folkungagatan.
*Klockan 17:00 är det avmarsch, detta för att vi ska vara framme så att alla kan komma in i god tid till matchen.
*Håll marschen värdig en AIK-marsch utan skadegörelse eller dylikt. Vi går på anvisad väg till arenan, via Götgatan och Nynäsvägen.
*Planera helst in att ta halvdag från skola/jobb för att maximera uppslutningen i både samling och marsch.
* Välj svart klädsel för dagen, för att visa vår enighet och samlade styrka.
 
Framåt AIK!
 
/AIK-Alliansen

1 kommentar

Under Nyheter

Gefle – AIK

1 kommentar

09 april 2014 · 20:46

Pyrotekniken sätter färg på den positiva läktarkulturen

Under lång tid har bengaler och rökfacklor satt vacker färg på den svenska läktarkulturen och trots att det idag har förbjudits är det ett uppskattat inslag på svenska läktare. Genom åren har det bränts tusentals pyrotekniska pjäser på svenska fotbollsläktare och detta har skett trots att alla inblandade är medvetna om att det handlar om pjäser som i fel händer och i fel situationer kan vara farliga. Denna medvetenhet har lett till att antalet allvarliga incidenter med bengaler och rökfacklor är väldigt få, inte minst med tanke på hur ofta man nu för tiden ser pyrotekniska arrangemang på svenska läktare. Det är uppenbart att nuvarande lagstiftning mot pyroteknik inte bara är meningslös – den gör dessutom pyrotekniken farligare.

De incidenter som inträffat har ofta skett till följd av nuvarande lagstiftning. Istället för att tvinga supportrar som använder pyroteknik att maskera sig och att gömma sig i folkmassor och bakom flaggor, med ökad risk för olyckor som följd, går det att arbeta med ett annat synsätt för att minimera risken för incidenter. Om man istället väljer att ha utgångspunkten i att alla pyrotekniska arrangemang ska vara så säkra som möjligt kan man jobba fram bättre lösningar. Den olyckliga incidenten på premiären i måndags där en pojke var nära att skadas är en sådan situation där en riskminimerande utgångspunkt hade kunnat förhindra det från att ske. Ingen vill se olyckor i samband med pyroteknik, allra minst vi som använder den.

Tyvärr är debatten och medieklimatet i Sverige kring pyroteknik och supporterkultur fruktansvärt ensidigt. Det är inte ovanligt att i samband med pyroteknikanvändning läsa om ”krigsscener”, ”huliganism” och ”gråtande barn”. Ett exempel på det är Justitieminister Beatrice Ask som tyvärr inte bara är en av de mest högljudda kritikerna utan även en av de mest okunniga. För ingen kan väl ha missat hennes återkommande uttalanden om hur hon aldrig skulle ta med sina ”barn”, 32 respektive 21 år gamla, på fotboll? Vad hon däremot verkar ha missat är att det faktiskt är väldigt många vanliga människor som tar med sina barn på fotboll – i synnerhet på AIK:s familjeläktare. Familjeläktaren som är den första att bli slutsåld. Familjeläktaren som utökas gång på gång för att få plats med allt fler fotbollsälskande barn och föräldrar – i år har 1800 familjer årskort på AIK:s matcher.

Ytterligare exempel på hur snedvriden debatten är hittar vi i efterspelet till den mycket tragiska händelsen i Helsingborg. Ett efterspel som tyvärr har kantats av snabba populistiska uttalanden från debattörer utan kunskap snarare än genomtänkta resonemang och åsikter. Ministrar, journalister och polis har alla tävlat om vem som snabbast och högst kan skrika sina ”lösningar” på det som i grund och botten upplevs som det stora problemet – att människor väljer att bruka våld mot varandra. Gemensamt för dessa ”lösningar” som föreslås (förbud mot ståplats, maskeringsförbud, anmälningsplikt, fler kameror på arenorna, förbud mot alkohol, fler och hårdare poliser och så vidare) är inte bara att de är fullständigt missriktade och verkningslösa – de är nästan uteslutande baserade på någon form av förbud.

Dagens arrangemang är vårt sätt att arbeta för att styra debatten i rätt riktning. Vi gör det med insikten om att våldsbrott på stan inte är sammankopplade med det som sker på läktarna och i synnerhet inte med pyroteknik. Organiserad pyroteknik används regelbundet på AIK:s läktare. Vi vill poängtera att vi anser att pyroteknik är ett positivt inslag i supporterkulturen. Vi erkänner pyrotekniken som en naturlig del av dagens svenska supporterkultur; den måste få förekomma i organiserad och säker form. Denna uppfattning börjar bli allmänt vedertagen och idag kan vi höra spelare och klubbrepresentanter visa sin uppskattning för den organiserade pyrotekniken. Detta går också i linje med Rikspolisstyrelsens förslag om att tillåta bengaler på de svenska läktarna.

Låt den positiva läktarkulturens anda styra debatten. Låt pyrotekniken sätta färg på kärleken!

ULTRAS NORD & SOL INVICTUS

Lämna en kommentar

Under Nyheter

AIK – IFK Göteborg

1 kommentar

03 april 2014 · 16:02

Med anledning av incidenterna under AIK-IFK Göteborg:

Under premiärmatchen mot IFK Göteborg sprang en person in på planen och det kastades också in ett flertal föremål på planen vid olika tillfällen. Detta är inte acceptabelt och är något vi kraftfullt fördömer. Vi vill inte att fler människor skadas och vi vill inte ha fler inskränkningar på vår läktarkultur. Vi vill inte åter se ett Fotbollssverige i sorg.

AIK-Alliansen har under många år jobbat för en positiv läktarkultur tillsammans med övriga supportrar, och lyckats med att få till mycket stora förändringar. Politiska yttringar såsom rasism och farlig okontrollerad pyroteknik är några av de saker vi fått bort från våra läktare. Även bråken inne på arenan har i princip helt försvunnit. Detta är inte något som skett med hjälp av politiker och andra beslutsfattare. Utan detta är något vi supportrar själva åstadkommit på eget initiativ genom ett långsiktigt arbete.

AIK-Alliansen kan aldrig ta ansvar för enskilda individers handlingar. Men vi tror samtidigt inte på att man kan få bort problemen genom avstängningar, nya hårdare lagar eller fler förbud. Vad vi däremot tror på, är att fortsätta vårt idoga arbete för en positiv och ansvarstagande läktarkultur.Vi har gjort mycket bra, men kan inte vara nöjda, utan tänker fortsätta hitta sätt att arbeta mot de problem som ibland yttrar sig på och kring AIK:s matcher. 

Därför vill vi påminna om:

* att vi aldrig kommer acceptera våld och skadegörelse på och kring AIK:s matcher.
att vi aldrig kommer acceptera att någon kastar in föremål på planen.
att vi aldrig kommer acceptera nyttjandet av bangers på våra läktare eller osanktionerad pyroteknik.
* att vi aldrig kommer acceptera att någon rusar in på plan innan, under eller efter match.

Vi uppmanar övriga supportrar att stötta oss i detta arbete, att sprida dessa värderingar och att med all kraft gemensamt hjälpas åt för att förhindra handlingar som skadar vår klubb.

Frågor och vidare diskussion kan tas på AIK Fotbolls öppna möte den 10/4 där vi kommer att närvara med representanter från de olika grupperingarna.

 

Framåt AIK!

/AIK-Alliansen
(Black Army, Smokinglirarna, Sol Invictus, Ultras Nord)

1 kommentar

Under Nyheter

Med anledning av dagens tragiska händelse

AIK-Alliansen vill framföra sitt djupaste deltagande i den sorg som anhöriga, kamrater och hela Djurgårdsfamiljen känner för den supporter som miste livet innan matchen mellan Helsingborgs IF och Djurgårdens IF på Olympia.

En medmänniska, en far och en fotbollsupporter har tagits ifrån oss alldeles för tidigt för att han valde att åka och stödja sitt lag. Det är helt oacceptabelt att en människa ska behöva betala med sitt liv för att denne vill se en match.

Men precis som när AIK förra året drabbades av en stor sorg så är det stort att se hur mycket värme och kärlek som ges från medsupportrar med alla olika lagfärger. Supporterrörelsen i Sverige har i dessa tunga stunder visat sig från sin bästa sida. Det är en sida vi måste fortsätta att visa. För offren för det meningslösa våldets skull, för fotbollens skull och för den positiva läktarkulturens skull.

AIK-Alliansen uppmanar alla AIK-supportrar att visa sitt stöd till Djurgårdsfamiljen och den avlidnes anhöriga genom att lämna blommor, halsdukar och kondoleanser vid Stockholms Stadion.

Även om det har varit relativt lugnt kring AIKs matcher de senaste åren vill vi även påminna om den egna policy om uppträdande kring AIKs matcher som AIK-Alliansen tog fram 2012. Om vi alla kan se till att följa dessa enkla förhållningsregler så har vi tagit ett stort steg mot att se till att söndagens tragedi aldrig återupprepas.

AIK-Alliansen (Black Army, Smokinglirarna, Sol Invictus, Ultras Nord)

Lämna en kommentar

Under Nyheter

AIK-Alliansens förhållningsregler för Norra Ståplats

Norra Ståplats 

Norra Ståplats är AIK:s klack och är, oavsett vad som står på matchbiljetten eller uttrycks via andra kanaler, klubbens ståplats. På Norra står man upp under matchen och ger laget sitt stöd genom sång och tillrop efter bästa förmåga.

Ramsor och banderoller

Norra Ståplats står bakom Sveriges yttrandefrihetsgrundlag. Detta innebär varje AIK:ares rätt att uttrycka sig via ramsor och banderoller på läktaren. Andra inskränkningar på yttrandefrihetsgrundlagen, såsom förbud från förbundet, betraktas som illegitima och AIK-Alliansen förespråkar att Norra Ståplats fortsätter hävda sin rätt till yttrandefrihet trots eventuella förbud. Precis som i yttrandefrihetsgrundlagen så tar vi även avstånd från rasism, hatbrott och eventuellt andra åsikter med direkta eller indirekta politiska förtecken som uttrycks på läktaren.

Flaggor

Norra Ståplats är AIK:s hjärta och uttrycker var AIK:ares pulserande kärlek till sin klubb. Att flaggor och halsdukar kan skymma sikten från Norra ner mot planen är något att räkna med och acceptera. Dock bör flaggviftare ta hänsyn till speciellt viktiga matchsituationer då spelet är extra önskvärt att få kunna följa.

Pyroteknik 

Ordnat och organiserat utförande av pyroteknik går att genomföra riskminimerat och med den bakgrunden förespråkar AIK-Alliansen Norra Ståplats rätt att under ordnade former utföra tifon som inblandar pyroteknik. Med dagens regelsystem medför pyroteknik böter för AIK och oansvarligt genomförande kan dessutom leda till personskador för omgivande supportrar. Av dessa två anledningar accepteras endast pyrotekniska utföranden sanktionerade av AIK:s suppportergrupperingar. Dessa anses klara av att bedöma när pyroteknikens indirekta intäkter överväger dess direkta kostnader och anses även kunna genomföra ett arrangemang på ett riskminimerat sätt. AIK-Alliansen är emot att allt användande av pyroteknik på ett destruktivt och vårdslöst sätt, inte minst för att det motarbetar arbetet att reformera dagens regelsystem.

Inkastade föremål 

På planen hör spelare och matchfunktionärer hemma, ingen eller inget annat. Norra Ståplats bör gemensamt motarbeta att föremål kastas in på planen och att supportrar äntrar planen. Det senare gäller dock inte vid seriesegrar då vi anser att supportrar och spelare ska få fira tillsammans.

Våld och skadegörelse på och kring Nationalarenan

Vi tar avstånd från våld och skadegörelse på och kring AIK:s matcher. Våld på Norra mellan AIK:are är även det oacceptabelt och konflikter bör alltid i sådana tillfällen lösas genom dialog. Den enda typ av våld som i vissa fall kan vara befogat är våld i eventuella nödvärnssituationer.

Säkerheten kring arenan är arrangörens ansvar att upprätthålla. Rent formellt räknas våldsamheter på dessa ytor på samma sätt som läktarvåld: arrangören står ansvarig. På dessa ytor rör sig av naturliga anledningar AIK:are av alla slag, både Nationalarenan samt området runtomkring är vårt hem och således är samtliga AIK:ares enskilda ansvar att ingen annan AIK:are känner sig otrygg på eller i anslutning till Nationalarenan. Av den anledningen avråder AIK-Alliansen Gnagare från att stöka på Nationalarenan och i dess närområde.

Publikvärdar 

Publikvärdar är AIK:are som ställer upp ideellt för att klubben ska undslippa ökade kostnader. Precis som mellan AIK:are i allmänhet så ska det råda ömsesidig respekt mellan supportrar och publikvärdar.

Bortaplan
Ovanstående regler gäller givetvis även i samband med bortamatcher.

/AIK-Alliansen (Black Army, Smokinglirarna, Ultras Nord och Sol Invictus)

1 kommentar

Under Nyheter