Om Sol Invictus

Bakgrund
Under sensommaren 2004 gick 15 personer, alla kamrater från Norra Stå, ihop för att konkretisera en idé om en helt ny supporterförening.  Under hela hösten och början på vintern arbetade man med att lägga grunden för Sol Invictus.Tillsammans hade vi erfarenheter från styrelsearbete i Black Army, AIK-Tifo och Smokinglirarna. Erfarenheten att starta upp AIK-Tifo, Smokinglirarna och Ultras Nord fanns också. Gemensamt hade vi ett brinnande intrese för läktarkulturen och en vilja att kunna hjälpa till och påverka klubben så mycket som möjligt.

Genom många diskussioner och långa möten i en lägenhet i Solna växte föreningen fram. Vi hade målsättningen att skapa en ny typ av supporterförening som kunde tillvarata och möjliggöra det engagemang vi och många andra bar på. Vi ville skapa en förening som aktivt engagerar sig för AIK:s bästa. Den 2 december 2004 bildades föreningen officiellt.

Sol Invictus idag
Vi har sedan starten 2004 omorganiserat vårat sätt att bedriva arbete för AIK och läktarkulturen, genom att vi numera driver fler frågor inom paraplyorganisationen AIK-alliansen, och där också försöker förankra och genomföra många av våra idéer. Detta för att öka genomslagskraften och bidra till att skapa större enighet i supporterleden.

Men  fortfarande är vi en självständig grupp där vi insett nödvändigheten av att prioritera det omfattande läktararbetet. Det kan vara allt från att klackleda,  att komma på, bevara och sprida ramsor, måla och ansvara för flaggor och banderoller – till att organisera läktarprotester och stödja AIK-Tifo ekonomiskt och med manskraft, med mera. Dessa saker är vår största passion och upptar det mesta av vår tid på matchdag och icke-matchdag. Men fortfarande engagerar vi oss i att skapa och driva projekt och kampanjer för AIK – Que sera-kampanjen hösten 2008 är ett tecken på det, och på det arv vi har i och med tidigare premiärkampanjer, telefonförsäljning av årskort och insamlingar, med mera.

Vi anordnar bortaresor och egna arrangemang; den sociala biten är viktig för att kunna göra arbetet vi gör mer inspirerande. Vi  har även  en aktiv dialog med kansli- och styrelsefolk för att kunna göra vår röst hörd och kunna förbättra AIK och den supporterkultur som vi medlemmar verkar i. 

Vi är även med i Svensk Fotbollssupporterunion (SFSU) och har medlemmar som varit engagerade i dess bildande, och som sitter i styrelsen och valberedningen. SFSU kommer ha en viktig roll i att vara en samlad röst för de svenska fotbollssupportrarna gentemot pamparna i SvFF och SEF.

Annonser